Regulamin Sali

Przed rozpoczęciem zabawy rodzice lub opiekunowie mają obowiązek zapoznania się z treścią regulaminu

 • Bawikowo jest salą zabaw, z którego mogą korzystać dzieci do ósmego roku życia.
 • Bawikowo otwarte jest codziennie. Godziny otwarcia dostępne są na stronie internetowej oraz fanpage’u.
 • Na terenie sali zabaw dzieci znajdują się pod wyłączną opieką rodzica bądź opiekuna prawnego, który jest za nie w pełni odpowiedzialny.
 • Opiekę ułatwia monitoring pokazujący bieżący obraz z każdego miejsca w strefie zabaw.
 • Opłacie za czas zabawy podlega każde dziecko.
 • Dzieci do 1 roku życia mają 50% zniżki.
 • Rodzic lub opiekun wchodzi na sale zabaw bezpłatnie.
 • Każdy wchodzący na salę ma obowiązek pozostawienia obuwia w przeznaczonych do tego szafkach. W Bawikowie dzieci oraz rodzice przebywają wyłącznie w skarpetkach (również latem).
 • Z zabawek oraz urządzeń należy korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Każdą uszkodzoną zabawkę lub urządzenie należy niezwłocznie zgłosić obsłudze.
 • Bawikowo organizuje urodziny. Na czas urodzin sala jest zamknięta na wyłączność gości. (O regulamin oraz cennik urodzin prosimy pytać obsługę).
 • Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie wnoszenie zabawek do strefy kawiarni.
 • Uprzejmie prosimy o nie wnoszenie jedzenia oraz picia w strefę zabawy.
 • Na terenie Bawikowa obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.
 • Uprzejmie prosimy o dopilnowanie dzieci, aby stanowisko zabaw pozostawiły w należytym porządku.
 • Za zniszczenia materialne powstałe w wyniku zabawy dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.
 • Bawikowo nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na sali.
 • Uprzejmie prosimy ze względów bezpieczeństwa oraz higieny o nie przebywania na terenie sali zabaw osób z infekcjami wirusowymi oraz chorobami zakaźnymi. Dotyczy zarówno dzieci jak i opiekunów.

Dziękujemy za zapoznanie się z powyższym regulaminem. Ma on na celu ułatwienie organizacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim korzystającym z zabawy jak i wypoczynku w Bawikowie.

Życzymy udanej zabawy! 🙂